Συνέδριο

Στo πλαίσιο της συμμετοχής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο
Euro Mediterranean University (EMUNI) θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2012 το
«4th EMUNI Research Souk», που συνδιοργανώνεται με Πανεπιστήμια από 10 χώρες
και θα έχει θέμα: Bridging Gaps in the Mediterranean Research Space – The
Environmental Studies, Research, Policy in A.U.Th. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υδραυλικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
θα συνδεθεί με την παράλληλη και ταυτόχρονη εκδήλωση των Πανεπιστημίων των
άλλων χωρών, μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης
θα παρουσιασθούν εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και
υποψηφίων διδακτόρων και μελών ΔΕΠ. Το ΑΠΘ, με συμμετοχή του στη συγκεκριμένη
διοργάνωση, συνδέει το ερευνητικό του έργο με εκείνο των Πανεπιστημίων των
άλλων χωρών που συμμετέχουν, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στο διαπολιτισμικό
διάλογο των χωρών της Μεσογείου, καθώς και στην αμοιβαία ενίσχυση των δεσμών
μεταξύ των λαών.