2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα της Περιοχής της Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις του ΑΠΘ

ΑΠΘ, 1-4 Ιουνίου 2006

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Βουτσά Δ., Γιαννόπουλος Σ., Δηµόπουλος Γ., Καραγιαννίδης Α., Καραµέρης Α., Νάστης Α., Τσιούρης Σ., Τσουκαλά Κ.

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Αντωνόπουλος Ι., Ανανιάδου Μ., Βαγιωνά Μ., Βουτσά Δ., Γιαννόπουλος Σ., Δούκας Κ., Δηµόπουλος Γ., Καµαριανός Α., Κλούβας Α., Κούκουρα Ζ., Κουτούπα Ε., Κρεστενίτης Ι., Λαζαρίδου Μ., Μαµώλος Α., Μουσιόπουλος Ν., Μπάης Α., Μπαλτάς Α., Μπασµάς Σ., Μπάρτζης Ι., Νάστης Α., Παναγιωτίδης Χ., Πέτρου Ι., Σακελλαρόπουλος Γ., Σαµαρά Κ., Τσιούρης Σ., Τσιουβάρας Κ.

Γραμματεία Συνεδρίου

Τσιούρη Μ.

Χαιρετισμός Πρύτανη

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Πρακτικά