Θεσσαλονίκη, Στρατηγική Βιωσιμότητας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΘ, 4 Ιουνίου 2008

Αφίσα

Πρόγραμμα

Χάρτα για το περιβάλλον