Συνέδριο HELECO 1999
Περιβαλλοντική έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Περιβαλλοντική Έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1. Εργαστήρια, 2. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, Κ. Αξαρλή, (επιμ. εκδ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 1999.

Οδηγός Περιβαλλοντικής Έρευνας στο ΑΠΘ

Συνέδριο HELECO 2003

Χαιρετισμός Πρύτανη

Οδηγός Περιβαλλοντικής Έρευνας στο ΑΠΘ (GR)

Οδηγός Περιβαλλοντικής Έρευνας στο ΑΠΘ (EN)