1ο Συμπόσιο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

ΑΠΘ, 11-12 Νοεμβρίου 2004.

Οργανωτική Επιτροπή

Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Μαρία Λαζαρίδου-Δημητριάδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
Σταύρος Γιαννόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.
Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
Αντώνιος Ψιλοβίκος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Παναγιώτης Στεφανίδης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα

Πρακτικά