Ημερίδα για την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος

Θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

ΑΠΘ Αμφιθέατρο 3

Έναρξη: 9.30 π.μ.

Πρόγραμμα Ημερίδας