Εισήγηση για την προστασία της περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

30 Ιουνίου 2011

 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη συνεδρίασή του στις 20 Ιουνίου 2011 ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα κ. Θ. Κουϊμτζή για επεμβάσεις που επιχειρούνται σε αυτήν την οικολογικά ευαίσθητη και προστατευόμενη περιοχή, οι οποίες αντίκεινται στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου που διέπουν το καθεστώς και τη λειτουργία της.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η περιοχή έχει μεγάλη οικολογική αξία, λόγω της οποίας χαρακτηρίσθηκε ως Εθνικό Πάρκο, αλλά και μεγάλη σημασία για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ως πηγή αγαθών και υπηρεσιών. Γι’ αυτό υποστηρίζει ένθερμα τις προσπάθειες του Φορέα Διαχείρισης να προστατεύσει το Εθνικό Πάρκο και να διασφαλίσει την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας ως προς επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες, αποτρέποντας προσπάθειες καταστρατήγησής της, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται..

 

 

Για το Συμβούλιο Περιβάλλοντος

 

Κ.Λ. Κατσιφαράκης

καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Α.Π.Θ.