Ημερίδα για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 8 Ιουνίου 2011

Περισσότερες πληροφορίες και το υλικό της Ημερίδας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab=community&url=%2Fbin%2Fcommon%2Fcourse.pl%3Fcourse_id%3D_7575_1&