Εργαστήρια Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Σχολή / Τμήμα Εργαστήριο / Τομέας Διευθυντής
Θεολογίας Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας Καθ. Ι. Πέτρου
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίαs Τομέας Δικαίου Οργανώσεως, Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας Καθ. Χ. Βάντσος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Τομέας Παιδαγωγικής Επίκ. Καθ. Α. Γεωργόπουλος
Καθ. Κ. Αθανασίου
Επίκ. Καθ. Σ. Παρασκευόπουλος
Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής Καθ. Μ. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Καθ. Κ. Παππάς
Εργαστήριο Έρευνα Παθήσεων από το Περιβάλλον Καθ. Λ. Σιχλετίδη
Φαρμακευτικής Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας Καθ. Α. Γερονικάκη
Εργαστήριο Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων Καθ. Σ. Μαλαματάρης
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης Καθ. Σ. Μαλαματάρης
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Καθ. Α. Τσιφτσόγλου
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθ. Α. Τσιφτσόγλου
Κτηνιατρικής Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Αναπλ. Καθ. Α. Καμαριανός
Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Καθ. Π. Ρ. Κοΐδης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Καθ. Ε. Μπουρτζή-Χατζοπούλου
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Καθ. Δ. Παπαγεωργίου
Εργαστήριο Διατροφής Αναπλ. Καθ. Π. Φλώρου-Πανέρη
Εργαστήριο Ιχθυολογίας Επ. Καθ. Π. Αγγελίδης
Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως Καθ. Ι. Αμβροσιάδης
Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων Καθ. Σ. Φρύδας
Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων Καθ. Α. Ντινόπουλος
Γεωπονίας Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Καθ. Δ. Βερεσόγλου
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας Καθ. Ν. Κατής
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Καθ. X. Μπαμπατζιμόπουλος
Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας Καθ. Ε. Ι. Κωνσταντινίδου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών Καθ. Δ. Ρουπακιάς
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καθ. Ι. Τσαλικίδης
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Καθ. Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας
Καθ. N. Μισοπολινός
Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων Καθ. Χ. Λαζαρίδης
Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία Καθ. Γ. Μαρτζόπουλος
Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων Καθ. Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου
Εργαστήριο Εδαφολογίας
Καθ. Κ. Παναγιωτόπουλος
Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας Καθ. Ε. Παπαναγιώτου
Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών Καθ. Κ. Μάττας
Εργαστήριο Γεωργίας Καθ. Δ. Παπακώστα
Εργαστήριο Δενδροκομίας Καθ. Κ. Δημάση-Θεριού
Εργαστήριο Λαχανοκομίας Καθ. Α. Σιώμος
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας Καθ. Μ. Σαβοπούλου-Σουλτάνη
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού Καθ. Χ. Νικήτα - Μαρτζοπούλου
Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών Καθ. Ν. Μισοπολινός
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής Αν. Καθ. Ν. Ανάγνος
Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων Καθ. Κ. Τσιουβάρας
Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας Καθ. Κ. Μάτης
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών Aναπλ. Καθ. Α. Σκαλτσογιάννης
Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Καθ. Μ. Καρτέρης
Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας
Καθ. Δ. Αλιφραγκής
Εργαστήριο Δασοκομίας Καθ. Π. Σμύρης
Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής Καθ. Α. Γερασιμίδης
Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Αναπλ. Καθ. Π. Στεφανίδης
Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Καθ. Κ. Δούκας
Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Αν. Καθ. Α. Χριστοδούλου
Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής Επίκ. Kαθ. Π. Λεφάκης
Εργαστήριο Υλοχρηστικής Καθ. Η. Βουλγαρίδης
Εργαστήριο Υλωρικής Καθ. Σ. Μαρκαλάς
Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων Καθ. Χ. Βλάχος
Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας Καθ. Ι. Φιλίππου
Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Καθ. Β. Παπαναστάσης
Σπουδαστήριο Δασικής Αναψυχής, Περιβαλλοντικής Αγωγής & Κοινωνιολογίας Καθ. Α. Καραμέρης
Σχεδιαστήριο Καθ. Κ. Α. Δούκας
Βιολογίας Εργαστήριο Βοτανικής Καθ. Α. Μποζαμπαλιδης
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας Καθ. Σ. Κοκκίνη
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Καθ. Ζ. Σκούρας
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας Καθ. Μ. Αρσενάκης
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης Καθ. Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Εργαστήριο Ζωολογίας Καθ. Χ.Σ. Χιντήρογλου
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων Καθ. Α. Λάζου
Εργαστήριο Ιχθυολογίας Καθ. Κ. Στεργίου
Εργαστήριο Οικολογίας Καθ. Γ. Στάμου
Γεωλογίας Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Καθ. Δ. Μουντράκης
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας Καθ. Θ. Αστάρας
Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και GIS Καθ. Θ. Αστάρας
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Καθ. Γ. Δημόπουλος
Εργαστήριο Γεωφυσικής Καθ. Π. Χατζηδημητρίου
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Καθ. Γ. Τσιόκας
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Καθ. Α. Τσιραμπίδης
Εργαστήριο Κοιτασματολογίας Καθ. Κ. Μιχαηλίδης
Εργαστήριο Γεωχημείας Καθ. Γ. Χριστοφίδης
Εργαστήριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Καθ. Θ. Καρακώστας
Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Καθ. Α. Μπάης
Εργαστήριο Ατομικής & Πυρηνικής Φυσικής Καθ. Κ. Παπαστεφάνου
Εργαστήριο Αστρονομίας Καθ. Ν. Σπύρου
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Καθ. Ι. Σάχαλος
Χημείας Ερευνητική Ομάδα Ραδιοχημείας & Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Καθ. Π. Μισαηλίδης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας Καθ. Γ. Κατσούλος
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Καθ. Π. Νικήτας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Καθ. Α. Βουλγαρόπουλος
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Καθ. Κ. Σαμαρά
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Καθ. Ι. Γάλλος
Εργαστήριο Βιοχημείας Αν. Καθ. Τ. Γιουψάνης
Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας Καθ. Α. Ζουμπούλης
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθ. Μ. Τσιμίδου
Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Αναπλ. Καθ. Ε. Τσατσαρώνη
Αρχιτεκτόνων Τομέας  Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών Καθ. Σ. Λαδά - Χατζοπούλου
Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Καθ. Α. Παπαδοπούλου
Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Καθ. Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου
Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης Καθ. Α. Γιακουμακάτος
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Καθ. Μ. Μαλινδρέτος
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Καθ. Ε. Τζεκάκης
Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων Καθ. Ι. Γκανούλης
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής Καθ. Σ. Τσότσος
Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Καθ. Κ. Κατσιφαράκης
Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων Καθ. Δ. Αγγελίδης
Εργαστήριο Οδοποιΐας Καθ. Α. Νικολασίδης
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής Καθ. Π. Σαββαίδης
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Καθ. Σ. Μπαντής
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Καθ. Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου
Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης Επικ. Καθ. Μ. Λαζαρίδου
Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομικής Φυσικής Καθ. Α. Κάππος
Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Καθ. Ν. Λεπτίδου-Δερμίση
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Καθ. Κ. Τοκμακίδης
Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Καθ. Ε. Σιδηρόπουλος
Τομέας Κτηματολογίου-Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας Καθ. Μ. Τσακίρη Στρατή
Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Καθ. Π. Παππάς
Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καθ. Σ. Γιαννόπουλος, Α. Γείτονας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Αναπλ. Καθ. Π. Μικρόπουλος
Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής Καθ. Β. Πετρίδης
Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας Καθ. Μ. Αντωνόπουλος-Ντόμης
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών Καθ. Δ. Χρυσουλίδης
Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Καθ. Α. Μπακιρτζής
Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών Καθ. Α. Γούλας
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Καθ. Ν. Μουσιόπουλος
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής Καθ. Ζ. Σαμαράς
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας Επικ. καθ. Χ. Λεφάκης
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Καθ. Ι. Γ. Μπάρτζης
Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας Καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Kαθ. Α. Σαλίφογλου
Εργαστήριο Οργανικής  Χημείας Καθ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου
Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Α' Καθ. Μ. Σταματούδης
Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας Καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος
Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Καθ. Μ. Σταματούδης
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Kαθ. Κ. Παναγιώτου
Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων Αναπλ. καθ. Σ. Παράς
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Αναπλ. καθ. Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου
Εργαστηριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών Καθ. Μ. Ι. Ασσαέλ
Νομικής Τομέας Διεθνών Σπουδών Αναπλ. Καθ. Κ. Χατζηκωνσταντίνου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Καθ. Ε. Κουτούπα
Τομέας Ιστορίας-Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Λέκτορας Κ. Κυριαζόπουλος