Συνέδριο

Στo πλαίσιο της συμμετοχής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο
Euro Mediterranean University (EMUNI) θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2012 το
«4th EMUNI Research Souk», που συνδιοργανώνεται με Πανεπιστήμια από 10 χώρες
και θα έχει θέμα: Bridging Gaps in the Mediterranean Research Space – The
Environmental Studies, Research, Policy in A.U.Th. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υδραυλικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
θα συνδεθεί με την παράλληλη και ταυτόχρονη εκδήλωση των Πανεπιστημίων των
άλλων χωρών, μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης
θα παρουσιασθούν εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και
υποψηφίων διδακτόρων και μελών ΔΕΠ. Το ΑΠΘ, με συμμετοχή του στη συγκεκριμένη
διοργάνωση, συνδέει το ερευνητικό του έργο με εκείνο των Πανεπιστημίων των
άλλων χωρών που συμμετέχουν, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στο διαπολιτισμικό
διάλογο των χωρών της Μεσογείου, καθώς και στην αμοιβαία ενίσχυση των δεσμών
μεταξύ των λαών.

Πρόγραμμα

"BRIDGING GAPS IN THE MEDITERRANEAN RESEARCH SPACE - THE ENVIRONMENTAL STUDIES, RESEARCH, POLICY IN AUTh"

Τοπικό EMU NI AUTh ReSouk 2012
Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
10:00 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφές
10:30 – 12:30 1η Συνεδρία – Προσκεκλημένοι ομιλητές
Συντονιστής: Κατσιφαράκης Κ.
10:30 – 10:50
Σπαθής Π.: « Ρύπανση του περιβάλλοντος, διάβρωση και φθορά των
ιστορικών μνημείων από τα άλατα»
10:50 – 11:10 Βάτσος Ι.Ν.: «Ευζωία και νοσήματα εκτρεφόμενων ψαριών»
11:10 – 11:30 Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.: «Φαρμακευτικά απόβλητα»
11:30 – 11:45
Μακαρονίδης Ι., Μπασλή Ι., Εμμανουήλ-Νικολούση Ε.: «Ακολουθία
Treacher Collins οφειλόμενη σε Ρετινοïκό Οξύ, με ανωμαλίες οδοντικών
σπερμάτων. Πειραματική μελέτη σε έμβρυα επίμυων»
11:45 – 12:00 Χαρίτος Π.: «Πόσο “άγρια” είναι η άγρια φύση;»
12.00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30 2η Συνεδρία – Παρουσιάσεις
Συντονιστής: Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.
12:30 – 12:40
Αρτέμη Σ., Πολάτογλου Μ. : «Το μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου
διδακτικό εργαλείο για την κατανόηση της έννοιας του κλίματος και των
διεργασιών του»
12:40 – 12:50
Καραγιάννης Δ., Βάτσος Ι., Αγγελίδης Π.: «Τα μύδια ως βιοδείκτες
περιβαλλοντικής ρύπανσης»
12:50 – 13:00
Μουσαφείρης Κ.: «Συνεισφορά του Ελεύθερου Λογισμικού στην
εξοικονόμηση ενέργειας»
13:00 – 13:10
Βογιατζής Θ., Γκαγκάτση Α., Κακαγιάννη Μ., Μαυροσκούφη Π.,
Μπουγάς Δ., Ρόβα Τ.: «Η εξουσιαστική επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου
περιβάλλοντος μέσω των οργάνων της ΕΕ»
13:10 – 13:20
Μιχαηλίδου Σ., Νικολαΐδου Δ., Παπαδάκη Μ., Τριανταφύλλου Ν.,
Φωτιάδου Ε.: «Η έμμεση επιβολή του Δικαίου περιβάλλοντος της ΕΕ μέσω
των ιδιωτών»
13.20 – 14:20 Γεύμα
BRIDGING GAPS IN THE MEDITERRANEAN RESEARCH SPACE- THE
ENVIRONMENTAL STUDIES, RESEARCH, POLICY IN AUTH


Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, Αίθουσα Υδραυλικής, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (1ος όροφος)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:20– 15:15 Συζήτηση
Συντονισμός: οργανωτική επιτροπή
15:15 – 17:00 Συγχρονική τηλεδιάσκεψη - Αναρτημένες ανακοινώσεις
Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Συντονιστής του Συμβουλίου
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
Χαιρετισμοί των Πρυτάνεων και των διοργανωτών των συμμετεχόντων


Α.Ε.Ι.:
Campus Mare Nostrum 37 / 38, Spain, Cukurova University, Turkey,
International School for Social and Business Studies, Slovenia, Islamic
university of Gaza, Palestinian Authority, Universidade Fernando Pessoa,
Portugal , University Ibn Zohr, Morocco, Universum University College,
Kosovo, The Hashemite University, Jordan, University of Lisbon, Portugal,
University of Palestine, Palestinian Authority, University of Palermo, Italy,
Mediterranean University of Albania, Albania, Gabes University, Tunisia,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Al-Manar University of Tripoli,
Lebanon.


Έκθεση αναρτημένων ανακοινώσεων
Καπετανίδου Μ., Τυμβίου Μ., Σούμπουρου Κ., Κουντή Φ., Τσολάκη Μ.,
Κασάπη Ε. : «Μετάφραση διαγνωστικών τεστ: μετρήσεις και στατιστική στην
υπηρεσία της μεταφραστικής θεωρίας και πράξης»
Σάντα Β. : «Μηχανοποίηση και Ανθρώπινη Παρέμβαση στη Μετάφραση:
Αξιολόγηση της Μηχανικής Μετάφρασης ενός Διοικητικού Εγγράφου»
Stergiadou A. , Theodoridou S., Zachou G.: «Forest road-net as a ruler of
sustainable development in a semi- mountainous area»
Παπαχαραλάμπου Χ., Ντότσικα Ε., Αλμπανάκης Κ., Αντωνιάδης Α., Ζαλίδης
Γ. «Προκαταρκτική ισοτοπική και χημική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής της
λίμνης Κορώνειας»
Κυρμανίδου Ε., Γκαγκαλίδης Κ., Καλούσης Κ., Καπαθανάσης Α., Μυρωνίδου-
Τζουβελέκη Μ.: «Αρσενικό: Στοιχείο καρκινογόνο και αντικαρκινικό»
Κρομυάδου Χ., Κυαμέτη Μ., Λιούζα Κ., Τζημούλη Θ., Χαλκιά Α., Χοντολίδου
Ε.: «Τα άγρια ζώα μπαίνουν σε τάξη! Διαθεματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ»
Κανέλλη Ο. : «Αρχές ημιαυτόματης μετάφρασης: Επίπεδο συγχρονίας, επίπεδο
διαχρονίας»
Κουτράκης Σ., Μπίκα Σ., Τσέκρελη Ο.: «Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος:
γεφυρώνοντας τις μνήμες δύο λαών»
Κασάπη Ε., Μυρωνίδου Μ., Κανέλλη Ο. : «Απεικονιστική διαγλωσσική
διαχείριση ορολογίας σε υβριδικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης και εργασίας»
Κασάπη Ε., Νεοφυτίδου Ε., Πετκανοπούλου Μ., Καζαντζίδου Κ.,
Γαβριηλίδου Σ., Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ., Κανέλλη Ο. : «Η αξιοποίηση των
εκθεσιακών γεγονότων στην πρόσληψη λογοτεχνίας από παιδιά»
Χουρμουζιάδης Σ. : «Συγκριτικός κατάλογος των διπλωματικών βαθμών στην
ΕΕ μετά μεταφραστικών σχολίων»
Κασάπη Ε., Κανέλλη Ο.: «Η πολιτική ηθική των Ελλήνων μαθητών και η
ανάγνωση του Πινόκιο μεταφρασμένο στα ελληνικά»
Βόρβη Β., Βουτσά Ε., Ενεβέης Β., Καλεντζίδου Κ., Τουφεξή Φ., Μυτερόζου
Μ.: «Δια βίου εκπαίδευση στην αντιμετώπιση ατυχημάτων»