Εκδήλωση

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012, 6.30μμ, Κτίριο ΚΕΔΕΑ
Τα κόμματα εκφράζουν τις απόψεις τους για τα ακόλουθα θέματα:

1. Προστασία και διαχείριση του Θερμαϊκού

2. Εξόρυξη χρυσού στη Β. Ελλάδα-Μεταλλευτικός κώδικας

3. Πρόγραμμα Ήλιος

4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας