Η Γ.Σ. του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της που έγινε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου του 2012, συζήτησε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πανεπιστημιούπολη λόγω της παρατεταμένης απεργίας των υπαλλήλων καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης και διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:

  1. Κατανοεί τη δεινή θέση στην οποία περιήλθαν οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης.
  2. Καταγγέλλει την αδιαφορία του Υπουργείου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, λόγω των υπέρμετρων περικοπών στη χρηματοδότησή του.
  3. Διαπιστώνει ότι η απεργία έχει δημιουργήσει μια ανεπίτρεπτη κατάσταση στους χώρους του πανεπιστημίου, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και δημιουργεί μεγάλα προσκόμματα στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του.
  4. Καταδικάζει την παρεμπόδιση, από μικρές ομάδες απεργών και φοιτητών, των συναδέλφων που επιχείρησαν να καθαρίσουν οι ίδιοι -στοιχειωδώς- τους χώρους διδασκαλίας.
  5. Τέλος, πιστεύει ότι είναι βασική παράμετρος πολιτισμού και αξιοπρέπειας και αναφαίρετο δικαίωμα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας το να εργάζονται σε περιβάλλον που πληροί τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.