Εισαγωγή

 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 2706/12-5-99 απόφαση της Συγκλήτου, με στόχο «να χαράζει την πολιτική της σχέσης του Πανεπιστημίου μας με το περιβάλλον».

Από τη σύστασή του μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο διοργάνωσε τρία συνέδρια για το περιβάλλον και διάφορες ημερίδες για επί μέρους θέματα. Επίσης προώθησε την ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών και προχώρησε σε καταγραφή των παραγόμενων αποβλήτων στο ΑΠΘ, ενώ έκανε καταγραφή των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας, που ασχολούνται με το περιβάλλον. Ακόμη έκανε εισηγήσεις για σημαντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, όπως για την υποθαλάσσια αρτηρία, τη λίμνη Κορώνεια, την απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων στη μεταλλευτική βιομηχανία κ.ά.

Από τον Δεκέμβριο του 2010 στο Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ. Με τη νέα σύνθεσή του το Συμβούλιο φιλοδοξεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου η οικονομική δυσπραγία μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος χάριν του άμεσου (και συχνά αμφισβητούμενου) οικονομικού οφέλους.

Ελπίζουμε να βοηθήσουμε στην προστασία και αξιοποίηση του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας μας, με τη βοήθεια όλων των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Κ.Λ. Κατσιφαράκης

Συντονιστής του

Συμβουλίου Περιβάλλοντος