Θεσμικό Καθεστώς

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργούν 137 Εργαστήρια που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος. Με αντικειμενικό σκοπό τη χάραξη της πολιτικής της σχέσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία ως προς το περιβάλλον η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε το Μάιο 1999 τη συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χρονική Περίοδος Συντονιστής
Αν. Συντονιστής
Πρύτανης
1999-2001 Καθηγ. Ν. Μουσσιόπουλος Καθηγ. Μ. Παπαδόπουλος
2001-2004 Καθηγ. Θ. Κουϊμτζής
Καθηγ. Α. Νάστης
Καθηγ. Ι. Αντωνόπουλος
2004-2007 Καθηγ. Α. Νάστης
Καθηγ. Σ. Τσιούρης
Καθηγ. Α. Μάνθος
2007-2010 Καθηγ. Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου
Καθηγ. Χ. Χιντήρογλου
Καθηγ. Α. Μάνθος
2010-2012 Καθηγ. Κ. Κατσιφαράκης
Καθηγ. Χ. Χιντήρογλου
Καθηγ. Ι. Μυλόπουλος