Στόχοι Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Επιμέρους στόχους του Συμβουλίου αποτελούν: