Πεπραγμένα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ 2003-2007

Συντονιστής: Καθηγητής Α. Νάστης

23 Φεβρουαρίου 2007

Προώθηση δελτίου τύπου σχετικά με τα μεταλλεία χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Νοέμβριος 2006

Καταγραφή τοξικών αποβλήτων που παράγουν τα εργαστήρια του Α.Π.Θ.

Νοέμβριος 2006

Έχουν γίνει ενέργειες για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χάρτου σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Ο.Τ.Α. σε σημεία του Α.Π.Θ.

Νοέμβριος 2006

Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης μπαταριών σε σχολές του Α.Π.Θ.

Οκτώβριος 2006

Έναρξη διαδικασίας επικαιροποίησης του οδηγού Εργαστηρίων Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

24 Αυγούστου 2006

Έκτακτη συνεδρίαση για την πυρκαγιά σε δάση της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και σχετικό δελτίο τύπου για ενημέρωση του κ. Πρύτανη και των ΜΜΕ μέσω του γραφείου τύπου του Α.Π.Θ.

18 Ιουλίου 2006

Έκτακτη συνεδρίαση για την πυρκαγιά στη χωματερή των Ταγαράδων. Συμμετοχή μελών του Σ.Π. στις σχετικές συσκέψεις της Π.Κ.Μ. και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης υπό την προεδρία του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, όπου υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του Σ.Π.

01-04 Ιουνίου 2006
2ο Συνέδριο

2ο Συνέδριο Σ.Π. με θέμα: «Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής: Οι απόψεις του Α.Π.Θ.», Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Στο συνέδριο αυτό δημοσιοποιήθηκε το επιστημονικό έργο που επιτελείται από το δυναμικό του Α.Π.Θ. σχετικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας την ηχορύπανση, το αστικό και περιαστικό τοπίο, στερεά απόβλητα και βιομάζα, νομοθεσία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ποιότητα και διαχείριση νερών, ποταμοί και ρέματα και Κορώνεια-Βόλβη, απ’ όπου προέκυψαν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίλυση των σχετικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

03 Ιουνίου 2005

Ημερίδα Σ.Π. Ημέρα Περιβάλλοντος, Αίθ. 31, Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ., παρουσιάσθηκαν τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα όλων των τομέων των διαφόρων τμημάτων της Σχολής Θετικών επιστημών. Δόθηκε ευρεία δημοσιότητα στον τοπικό τύπο.

21 Απριλίου 2005

Διάλεξη Καθ. Moller “Endocrine Disruptors and Waste Water” –“Διαταράκτες του ενδοκρινολογικού συστήματος και Υγρά Απόβλητα”, που είχε μεγάλη επιτυχία.
Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Χημείας.

03-07 Φεβρουαρίου  2005

Συμμετοχή στην 5η Έκθεση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος HELECO, Αθήνα, όπου παρουσιάσθηκαν τα πρόσφατα τεχνικά επιτεύγματα διαφόρων εργαστηρίων του Α.Π.Θ.

Νοέμβριος 2004

Εκδήλωση για το Νόμο περί Δασών και Δασικών εκτάσεων. Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συμμετείχαν όλοι οι δασικοί φορείς της Θεσσαλονίκης, πολυάριθμες περιβαλλοντικές οργανώσεις και πλήθος ευαισθητοποιημένων πολιτών. Τα συμπεράσματα απεστάλησαν στη Βουλή των Ελλήνων.

11-13 Νοεμ. 2004
1ο Συμπόσιο

1ο Συμπόσιο Σ.Π. «Η εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία», Αμφιθ. Αλέξανδρος Τσιούμης, Κτίριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Ιούνιος 2004

Αξιολόγηση Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Κριθιάς και προτάσεις προστασίας αυτού, μετά από σχετικό αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου της Κριθιάς.

09 Ιουνίου 2004

Ημερίδα «Ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη», παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του Δικτύου ολοκληρωμένης έρευνας για την ρύπανση της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης, ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων.

04 Ιουνίου 2004
Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Ημερίδα «Ημέρα Περιβάλλοντος». Αμφιθ. Αλέξανδρος Τσιούμης, Κτίριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή πολυάριθμων τμημάτων από το Α.Π.Θ.

31 Μαρτίου 2004

Διάλεξη «Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και Υγεία», Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελλη­νική Εταιρία Περιβαλλοντικής Ιατρικής, με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ιανουάριος 2003

Συμμετοχή στην 4η Έκθεση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος HELECO, Αθήνα, όπου παρουσιάσθηκαν τα πρόσφατα επιτεύγματα των εργαστηρίων του Α.Π.Θ. σε θέματα περιβάλλοντος.