Εσπερίδα: Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου, Περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της Μακεδονίας

Αφίσα Εσπερίδας