Συνεργασίες με φορείς της πόλης

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΚΑ
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Νομαρχία Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, ΟΡΘΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠΕΚΚΑ
 • Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΕΚΠΑΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠΕΚΚΑ
 • Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ΥΜΑΘ
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ-ΤΚΜ
 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ
 • Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ
 • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης